Adatvédelmi tájékoztató

 

A https://minibuszrendeles.hu weboldal üzemeltetője: Bus4U Kft. (székhely: 2030 Érd, Tanár u. 4. adószám: 23029008-2-13, kapcsolatfelvételi cím: info@minibuszrendeles.hu), mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://minibuszrendeles.hu/adatvedelmi-tajekoztato  címen.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori módosítására. A változásokról az érintetteket kellő időben tájékoztatja.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő nem végez olyan tevékenységet, mely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő kijelölését.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, kérjük, az info@minibuszrendeles.hu  kapcsolattartási címen vegye fel velünk a kapcsolatot.

Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, a szolgáltatás megfelelő biztosításához fűződő jogos érdeken, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

A szolgáltatásaink biztosításához, és minőségének javításához az alábbi módokon használhatjuk fel az adatokat:

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Amennyiben kapcsolatfelvételi űrlapot, ajánlatkérő formot küld be, az ezen szereplő adatokat (Név – kötelező, emailcím – kötelező, telefonszám – nem kötelező) az Ön önkéntes hozzájárulása alapján őrizzük meg az ügyintézéshez szükséges ideig, a szolgáltatás teljesítésének érdekében.

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok személyszállítási szolgáltatások nyújtása, buszbérlés árajánlat küldése, vagy egyéb, Ön által kért információ kiküldésének céljából kerülnek felhasználásra.
Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.

Megőrzési idő: a kért szolgáltatás teljesítéséig vagy törlési kérésig.

Sütik (cookies)

Az oldal használata során sütiket (cookie) alkalmazunk. Részletes tájékoztató az alábbi oldalon: https://minibuszrendeles.hu/suti-szabalyzat

Ha hozzászólást ad a honlapon, bejelentkezve maradhat a megadott neve, e-mail címe és webcíme eltárolásával egy sütiben. A tárolás kényelmi célokat szolgál azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitölteni. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.
A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az „Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Kivel osztjuk meg az adatokat?

Adatkezelő vállalkozási tevékenysége keretében az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Tárhelyszolgáltatás:

Rackforest Kft.

Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Ügyfélszolgálat (munkanap 9-17:30): +36 70 362 4785
Email: info@rackforest.hu

Megismert adatok köre:
A minibuszrendeles.hu domainen és a hozzá tartozó aldomaineken található weboldalak tartalma, ezen domainekhez tartozó emailfiókok tartalma.

CRM rendszer

Webergoline Kft.

Cím: 1123 Budapest, Győri út 2/C
Email: kapcsolat@qlickcrm.hu

Google Analytics:

Google Inc., Mountain View, California, USA

Megismert adatok köre:
A minibuszrendeles.hu weboldal látogatóinak  – anonimizált, személyhez nem köthető – adatai és a weboldalon történt látogatás során tett interakciói.

Facebook oldal

Meta Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 USA
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/privacy/policy

Megismert adatok köre: felhasználónév, hozzászólás

Adattovábbítás harmadik országba

Adattovábbítás az Amerikai Egyesült Államokba történik, mellyel megfelelőségi határozat született 2016.július 12-én (https://edps.europa.eu/data-protection/data-protection/reference-library/international-transfers_en )

A megfelelőségi határozat a Google (Adatátvitelre vonatkozó keretrendszerek – Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételek – Google) és a Meta (Data Privacy Framework | Adatvédelmi központ | Az adatvédelmi beállításaid kezelése a Facebookon, az Instagramon és a Messengerben | Facebook-adatvédelem) adatkezelők esetében is érvényes.

Beágyazott tartalmak más weboldalakról

Az oldalon lehetnek olyan beágyazott tartalmak  (videók, képek, stb) melyek más weboldalakról származnak. A beágyazott tartalom megtekintésére az adott külső weboldal feltételei vonatkoznak.

Ezek a weboldalak lehetséges, hogy gyűjtenek adatokat, használnak saját sütiket, beágyazott harmadik fél általi adatgyűjtést, és tárolják az Ön felhasználói viselkedését ezzel a beágyazott tartalommal kapcsolatban (pl YouTube video megtekintés) beleértve különösen, ha Ön rendelkezik fiókkal az adott szolgáltatóhoz és be van jelentkezve.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot?

Az adatok megőrzése minden esetben az adott adatkezelési cél alapján kerül meghatározásra (ld az egyes adatkezelési rendelkezéseknél)

Ha a weboldalon hozzászólást írunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, és ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A felhasználó jogai a személyes adatok vonatkozásában

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

  • az adatkezelés céljai;
  • az érintett személyes adatok kategóriái;
  • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
  • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • az adatforrásokra vonatkozó információ;
  • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.